Witam na mojej stronie domowej.

Nazywam się Jakub Czajkowski, jestem absolwentem Informatyki na AGH i programistą w firmie Deltavista.

Przywitam się (może niezbyt oryginalnie) w językach programowania, w których potrafię to swobodnie napisać:

public class Hello {
  public static void main(String []args) {
    System.out.println("Hello from Java");
  }
}

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("Hello from C");
  return 0;
}

#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Hello from C++";
  return 0;
}

program Hello;
begin
  writeln('Hello from Pascal');
end.

<?php 
  echo "Hello from PHP"; 
?>

document.writeln("Hello from JavaScript");

print "Hello from Python"

object Hello with App {
   Console.println("Hello from Scala");
}

-module(hello).
-export([hello/0]).

hello() ->
  io:format("Hello from Erlang", []).

with Text_IO; use Text_IO;
procedure Hello is
begin
  Put_Line("Hello from Ada");
end Hello;

val () = print "Hello from SML"

#lang racket
"Hello from Racket"

puts "Hello from Ruby"

disp('Hello from MATLAB');

.data
msg:
  .ascii "Hello from GNU Assembler"
  len =  . - msg

.global _start
.text
_start:
  MOVL  $len, %edx
  MOVL  $msg, %ecx
  MOVL  $1, %ebx
  MOVL  $4, %eax
  INT  $0x80
  MOVL  $0, %ebx
  MOVL  $1, %eax
  INT  $0x80

Ciąg dalszy nastąpi :-)