Jakub Czajkowski

Horuss.pl

Kraków, PL
(prywatnie) kuba.horuss@gmail.com
(oficjalnie) jakub.czajkowski1@gmail.com

Umiejętności - aktualny stack

 • Backend: Java 8, SQL, Spring (Core, Boot, Security, Data), Hibernate, MyBatis, Groovy, web-services (REST, SOAP)
 • Frontend: GWT, Vaadin, HTML/CSS/JS, JavaFX
 • Biblioteki: JUnit, Mockito
 • Narzędzia: Maven, SVN, Git/GitLab, Eclipse, Jira, Jenkins

 • Podstawy: C/C++, jQuery, Neo4j, Swing, Apache Wicket, PHP, WordPress, Python, Scala, MATLAB, Erlang, Ada, GNU Assembler, SML, Racket, Ruby

Certyfikacje

 • Oracle Java 6 Professional
 • Oracle Java 8 Professional
 • Cisco CCNA 1
 • kilkanaście kursów Coursera (patrz LinkedIn)

Tworzona na własne potrzeby aplikacja webowa do zarządzania drużyną koszykarską, rysowania i odtwarzania zagrywek, kontaktowania się z zawodnikami.

Technologie: Java, Spring Boot, Hibernate, Vaadin, JavaScript, D3.js

Kod źródłowy: BBPlay na GitHubie

Realizowana w ramach pracy magisterskiej (3-osobowy zespół) wielomodułowa aplikacja wspierająca projektowanie oświetlenia wewnętrznego, bazując na bibliotece Radiance.

Program pozwala:

 • graficznie tworzyć scenę interesujących nas pomieszczeń,
 • dodawać do sceny możliwe źródła światła,
 • import/eksport sceny (JSON),
 • uruchomienie optymalizacji, której rezultatem są propozycje najbardziej opłacalnych instalacji, wraz z wizualizacją spełniania norm oświetleniowych - w dostępnej tu wersji te wyniki są na sztywno podane, na potrzeby wizualizacji (nie były przedmiotem mojej części pracy)

Technologie: Java, JavaFX, Maven, JUnit, Radiance (biblioteka analizy oświetlenia), JFreeChart (wykresy)

Kod źródłowy: InterLight na GitHubie

Plik wykonywalny: JAR (pełna paczka dystrybucyjna), dokumentacja/instrukcja (fragment pracy magisterskiej)

Realizowana w ramach pracy inżynierskiej (3-osobowy zespół) aplikacja do wielokryterialnej wyceny opłacalności modernizacji oświetlenia drogowego. Wymaga wprowadzenia informacji o obecnym stanie drogi i oświetlenia, potencjalnym zakresie zmienności parametrów lamp (rotacja, przewieszenie itp.) oraz wybraniu z bazy opraw tych, które można wykorzystać przy modernizacji. Następnie program wyznacza listę potencjalnych rozwiązań, wraz z możliwością sortowania po wielu wskaźnikach ekonomicznych i porównania z aktualnym stanem.

Technologie: Java, JavaFX, SQL

Uniwersalny symulator o rozbudowanej funkcjonalności do przeprowadzania symulacji w oparciu o architekturę wieloagentową. Tworzony w 8-osobowej grupie studenckiej. Oferuje możliwość tworzenia agentów w języku Java lub pseudokodzie, wygodną kontrolę symulacji i jej wizualizację w czasie rzeczywistym.

Technologie: Java, Swing, Maven

Plik wykonywalny: JAR, instrukcja. Wymagana Java 7 w wersji JDK (funkcjonalność kompilacji agentów "w locie")

Silnik wnioskujący dla logiki temporalnej metodą tablic semantycznych wraz z pokazaniem budowania drzewa wyrażenia, stworzony w ramach projektu uczelnianego wraz z kolegą (Jakub Kośmider). Dla podanej formuły logicznej dostajemy informację czy jest ona tautologią (zdaniem zawsze prawdziwym), czy też nie. Program posiada bogate możliwości zarówno konfiguracyjne, jak i wizualizacyjne.

Technologie: Java, Swing, JUNG (prezentacja grafowa)

Plik wykonywalny: JAR, instrukcja

Remake popularnego Pacmana, stworzony wraz z kolegą (Jakub Kośmider) na zajęcia o Androidzie na 5. semestrze studiów. Kilka różnych poziomów i stopni trudności oraz ciekawa wariacja na temat algorytmu poruszania się "duszków". Pomyślnie przetestowane na Samsungu Galaxy S.

Technologie: Java (Android)

Plik wykonywalny: aplikacja *.apk (wymagany Android 2.1 lub nowszy, rozdzielczość 480 na 800 pikseli)

Konsolowy program kompresujący korzystający z kodowania Huffmana. Wykonany na 2. semestrze studiów. Obsługuje tylko pliki tekstowe ASCII, ale w bardzo zadowalającym stopniu kompresuje – dla przykładowych tekstów zmniejsza rozmiar o połowę, oczywiście z możliwością odtworzenia oryginalnego pliku.

Technologie: C++

Kod źródłowy: Huffman-compression na GitHubie

Plik wykonywalny: Windows, Linux

Gra w trybie tekstowym na podstawie znanego wszystkim Węża, napisana na 1. semestrze studiów. Kilka różnych poziomów i stopni trudności.

Technologie: Free Pascal

Kod źródłowy: H-Snake na GitHubie

Plik wykonywalny: Windows, Linux